Google Apps нь дурын төхөөрөмжнөөс хаанаас ч ажилаа хийх болон өөрийн баг хамт олонтойгоо хамтран ажиллахад тусалдаг интернетэд суурилсан дэлхийн №1 үйлчилгээ юм.