Та өөрийн байгууллага, бизнесийн нэрээр и-мэйл буюу цахим шуудангийн хаягтай болж болох бөгөөд эхэнхүү и-мэйл хаяг нь бүх төрлийн дэлгэцийн хэмжээнд тохирч ажиллана.