Мэдээлэл хуваалцах, файлын сан, ажлын төлөвлөгөө гаргах мөн гар утас, таблет, компьютер зэрэг ямарч төхөөрөмжөөс хандах боломжтой өндөр түвиний бизнес и-мэйл үйлчилгээ.